1970

1. Bir Glomus Tympanicus Vak’ası
2. Intrakraniel Fasialis Cerrahisi
3. Periferik Paralizi Fasialde Cerrahi Tedavi Sonuçları
4. Seröz Otitis Media’nın Etyolojisi Üzerinde Virolojik ve Patolojik Çalışmalar
5. Çocuklarda Akut Süpüratif Otitis Media
6. Otitik Hidrosefalus (Psido Tümör Serebri, Benign Intrakranial Hipertansiyon)
7. Kademeli Tempanoplasti
8. Evidman + Timpanoplasti
Radical Mastoidectomy + Tympanoplasty
9. Timpanoplasti’de Kolumella Teşkilinde Bugünkü Durum
10. Stapes Cerrahisinde Protez Materyeli
Prothetic material in stapes surgery
11. Mikroşirürjik Kulak Ameliyatlarından Sonra Torecan Uygulanması (35 vaka üzerinde çalışma)
Torecan application after microsurgical ear operations (A study on 35 cases).
12. Fonetik Testin Odiyolojide Pratik değeri (54 vakada inceleme)
The practical value of Phonetic Test in odiology. (A study on 54 cases)
13. İşitme Simülasyonlarında Yeni Bir Teşhis Metodu
14. Endüstri’de Gürültü Problemi
15. Ağır İşiten Çocuklarda Elekroakustik Protez Tatbikatı
16. Sisi (Short İncrement Sensivity İndex) Testi (60 vaka üzerinde bir çalışma)
17. Köpeklerde Larinks Reinplantasyonu Çalışmaları (Preliminer Rapor)
18. Larenjektomili Hastalarda Trakeofarengeal Şant, ve Valv Teknikleri
19. Troubles De Ventilation Pulmonaire Exterieure Chez Des Laryngectomises
20. Larenjektomili Hastalarda Harici Pulmoner Vantilasyon Teşevvüşleri
21. Larenjektomizelerde Fonasyon Esnasında Teneffüs Ritminin Tetkiki
Kymatographyc Changes In Thorasic And Abdominal Movement İn Larengectomized Patient
22. Larenjektomiden Önce ve Sonra Cervical Esophagus’un Cine-Fluorographic Metodla Tetkiki
23. Larinks Kanserlerinde Tomografi’nin Tomografi’nin Yeri
Tomography in laryngeal cancers
24. Larenks Kanserlerinde Tomokrafinin Değeri (Ön çalışma)
25. Larenks Kanserinde Sitoloji
26. Bir Trachea Papillomu Vak’ası
27. Vocal Cord Rehabilitation With Silicone* By Georg D. Lyons M.D.
28. Atmosfer Değişikliklerinin Psödo-Grup Vak’aları Üzerindeki Etkisi
29. Servikal Adenopati’de Klinik Ayırtıcı Teşhis Araştırmaları
30. Radikal Boyun Disseksiyonlarında Sargısız Açık Tedavi
31. Baş Boyun Kanser İnsidansı
32. Karotis Eksterna Anjiografisinin Diyagnostik Değeri (Ön Çalışma)
33. Baş Boyun Bölgesi Keratoacanthomaları
34. Wharton Duct Problem By
35. Parotid Gland Tümörleri ve Cerrahisi Tumors And Surgery Of The Parotid Gland
36. Retroparotid Sendrom Gösteren Vagus Menşeli Schwannoma (Neurilemmoma) Vak’ası
37. Mandibulada Kistik, Damakta Solit Yapı Gösteren İki Ameloblastoma (Adamentinoma) Vakası
38. Epülisler
39. Paget Hastalığı (Osteitis Deformans)
40. Spontan Şifa Bulmuş Bir Cilt Kanseri (Kankroid) Vakası
41. Septum Perforasyonlarının Kapatılması Ve Yeni Bir Metod
42. Bilateral Konjenital Choanal Atrezi
43. Cerebrospinal Rhinorrhea ve Tedavisi
44. Oto-Rino-Laringoloji’de Bi-temporal İnsizyonla Müdahale Endikasyonları (4 vaka münasebetiyle)
Indications of the bi-temporal incision in Oto-rhino-laryngology
45. Caldwell-Luc Ameliyatlı Hastaların Analizi
46. Korrektif Rinoplastide İmplant Problemi
47. Rekonstrüktif Rinoplastide Alın Lambosu
48. Naso-Septal Carcinoma
49. Burun ve Paranazal Sinüs Karsinomalarının Lokalizasyon, Strüktür ve Tedavisi Hakkında
50. Burun Soliter Plasmocytoması
Solitary Plasmocytoma of the nose:
51. Wegener’s Granulomatosis
Wegener’s Granulomatosis
52. Burun ve Yüz Sinüsleri Osteomları
53. Nazofarengeal Epignathi (Hairy Poly = Saçlı Polip)
54. Bir Nazo-Farenks Tümörü Vak’ası
55. SAL (Sensory-Neural Acuity Level ) Testi ( 81 vaka üzerinde bir çalışma)
56. Vocal Cord Rehabilitation With Silicone * By Georg D. Lyons M.D.
57. Wharton Duct Problem By
58. Tükrük Bezleri Tümörlerinde Yetersiz Tedavi
59. Parotid Gland Tümörleri ve Cerrahisi
Tumors And Surgery Of The Parotid Gland

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale