Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji X.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1970 » Mikroşirürjik Kulak Ameliyatlarından Sonra Torecan Uygulanması (35 vaka üzerinde çalışma)
 

Mikroşirürjik Kulak Ameliyatlarından Sonra Torecan Uygulanması (35 vaka üzerinde çalışma)

Cura O., Günhan Ö.

Mikroşirürjik ameliyatlardan sonra bazan görülen baş dönmesi, bulantı kusma ve nistagmus gibi vestibüler belirtilerin tedavisinde Torecan’ın etkisi incelenmiştir. Son 3 yılda, kliniğimizde yapılan mikroşirürjik müdahalelerden ameliyat öncesi ve özellikle ameliyat sonrası devrede değişik şiddetlerde vestibüler belirti göstermiş, yaşları 14 ile 52 arasında 19’u kadın 13’ü erkek olmak üzere, 32 hastada yapılan 11’i stapedektomi, 8’i timpanoplasti ve 16’sı da mikroşirürjik evidman olan 35 ameliyat vakasında, i.m. olarak günde 6,5 mg’lik 2-3 ampul Torecan uygulanmıştır. Tedavi süresi 2-12 gün arasında değişmiştir. Ancak 5 vakada, yan etki olarak, değişik doz ve sürelerde meydana çıkmak üzere, ekstrapiramidal belirti görülmüşse de, derhal yapılan 1 amp. Akineton ile kısa sürede bu belirtiler kaybolmuştur. İlaca bağlı, arzu edilmeyen başka hiçbir yan etki görülememiştir. Torecan’ın, mikroşirürjik kulak müdahelelerinden önce ve/veya sonra, bazan görülen vestibüler belirtilerin tedavisinde etkili bir ilaç olduğu kanısına varılmıştır.

Torecan application after microsurgical ear operations (A study on 35 cases).

Cura O., Günhan Ö.

Authers have studied the effects of Torecan on the traitment of the vestibular symptoms which are sometimes seen after microsurgical ear operations. In 35 cases which have had vestibular symptoms in varying degrees in pre-and especially post-operativi periods, Torecan had been applicated as i.m. injections and 2-3 amp. Of 6,5 mg. In a day. The period of the treatment have varied between 2-12 days. But only on 5 cases the extrapiramidal symptoms have been seen as side – effects by the different doses of the drug and in the different periods. These symptoms have disappeared by the injection of Akineton Amp. In a short time. Another undesirable side-effect which belongs to the drug have not been seen. Authers have concluded that Torecan is an effective drug on the treatment of vestibular symptoms which sometimes can be seen in pre-or post-operative periods of microsurgical ear operations.

Türk Otorinolarengoloji X.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 79-86

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale