Bir Maxillo - Fasial Sarkom Vakası

Arat M.

Sinüs ve burun boşluklarının sarkomları kanserlere göre çok daha düşük insidans gösterirler ve prognozları da kanserlere göre çok daha kötüdür. Burun ve sinüs habis tümörlerinin ancak % 30 vakasından biri sarkomdur. Vakamızı takdimden gayemiz bazı özel şartlardan dolayı tedavi metodunun değiştirilmesinin icap etmesi neticesi prognozun nasıl kötü ve glabopan seyrettiğini göstermek içindir. Tümörün küçük olması, ulaşabilme imkanlarının kolaylığı veya diğer şartlar nedeni ile primer olarak cerrahi metodun seçilmesi, bizim vakamızda olduğu gibi, hastaya daha kötü bir porgnoz hazırlamaktan ileri gitmemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1973,s.204-206

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale