Otojen İntrakraniyal Komplikasyonlar

Ural T., Pirgün A., Kılıç G.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde 1967-1971 yılları arasında görülen 16981 orta kulak enfeksiyonunda %0.7 intrakraniyal komplikasyon tesbit edilmiştir. Bu oran günümüzdeki batı ülkelerinde görülen orandan 7 kat daha fazladır. Bunun sebebi bölgedeki hekim azlığı, yetersiz beslenme, kış aylarındaki ulaşım güçlüğü ve sorumsuzca kullanılan antibiyotiklere bağlanmıştır. Otuz dört beyin ve beyincik absesi mastoid kavite yolu ile boşaltılarak %76 şifa elde edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 5-8

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale