Klinikte Elektronistagmogram

Şenocak F., Sözen N.

Bu makalede ENG'nin klinikte kullanılma değeri tartışılmaktadır. ENG'nin tarihi gelişimi ve özellikle fotoelektrik metodun üstünlüğünü savunan görüşler gözden geçirilmektedir. ENG ile elde edilen normal traselerde görülen variasyonlar ile traseleri etkileyen durum ve ilaçlar konusu incelenmektedir. Ayrıca klinik çalışmalarımızda değişik özellikleri olan hastalarımızdan elde edilen traseler herhangi bir yorum yapılmadan sunulmaktadır. Valsalva manevrası, boyun torsiyonu ve hipervantiasyonla elde edilen traselerin periferik vestübüler hastalıkların teşhisine büyük ölçüde katkıda bulunduğu görülmektedir. ENG'nin klinik kullanılma değeri konusundaki birçok yazarların yargılarını paylaşıyor ve diyoruz ki ENG klinik çalışmalarına yardım eden çok değerli bir alet olmakla beraber hastalıkların teşhisi konusunda önemli bir fonksiyonu vardır. Bu bakımdan araştırma ve eleştirilere muhtaç durumdadır.

Türk Otorinolarengoloji XII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 107-113

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale