Yaşlılarda Otoskleroz Tedavisi

Tanyeri A., Tanyeri Y., Özeri C.

Yaşlılarda otoskleroz genellikle kokleer bozuklukla birlikte olmaktadır. Bu tür hastalara yapılacak cerrahi tedavi ile hastanın işitme seviyesi yükseltilebildiği gibi aynı zamanda işitme aletini daha rahat kullanabilmeyi sağlamaktadır. Servisimizde bu tür vakalarla ilgili çalışmalar konu edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 93-97

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale