Romboid Plasti

Betow Ch.

Frei Üniversitesi KBB Kliniğinde operasyon tekniklerimizi geliştirmeye çalışırken, kesin estetik sonuçlar getiren, travma ve tümör eksizyonlarından sonra ortaya çıkan doku kayıpları için kullanılan romboid grefti bulduk. 1970-1976 arasındaki dönemde bu metod 28 defa kullanıldı. Normal greftin fayda sağlamadığı rezistan hipofarenks ve parotis fistüllerinin kapatılmasının yanı sıra, yüz bölgesindeki tümör operasyonlarından sonra romboid grefti kullandık. 27 hasta postoperatif olarak incelendi ve sonuçlar ortaya döküldü. Burada şunu tekrar söylemek isteriz ki, özellikle önceki operasyonlar ve radoyterapi nedeni ile zaten herap olmuş doku içeren boyun bölgesindeki fistülerin düzeltilmesinde, kesin estetik sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak şunu sjyleyebiliriz ki plasti cerrasihide her cerrahın amaca olan estetik faktör romboid greft ile tatminkar bir şekilde elde edilebilir.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 357-359

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale