Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1979 » Parotis Tümörü Olan Hastalarda Parotis Salgısındaki İmmüngolobulinlerin Kantitatif Tayini
 

Parotis Tümörü Olan Hastalarda Parotis Salgısındaki İmmüngolobulinlerin Kantitatif Tayini

Hoşal İ.N., Kaya S., Şeşen T.

Çalışmamız Hacettepe Üniversitesi Tpı Fakültesi KBB Kliniğinde, parotis bölgesinde kitle nedeniyle tedavi gören, ameliyat spesmeninin histopatolojik incelenmesi ile parotis tümörü kesin tanısı konan 18 hasta ile 18 normal kontrol grup üzerinde uygulanmıştır. Mancini metoduyla parotis salgısındaki IgA ve IgG değerleri ölçülmüş ve normal gruba oranla hasta grubunda istatistiksel açıdan da önemli bulunan yüksek değerler elde edilmiştir. Bu artış vücudun tümörlere karşı meydana getirdiği lokal immün cevabı belirlemesi yönünden değerli bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 414-425

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale