Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1979 » Erzurum ve Çevre İllerinde Görülen Dudak Karsinomları Üzerine Bir Araştırma
 

Erzurum ve Çevre İllerinde Görülen Dudak Karsinomları Üzerine Bir Araştırma

Ural T., Öztürk A.S.

1970-1976 yıllarını kapsayan 7 yıl içerisinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde 139 dudak karsinomu tespit edilmiştir. Toplam 139 vakanın 121'i (%87,05) erkek, 18'i (%12.94) kadındır. 106'sını (%87,60) çiftçiler teşkil etmektedir. 122 vaka (%87,76)'sı alt dudakta lokalize olup, 97'sinin (%69.78) anemnezinde sigara itiyadı mevcuttur. Vakalarımızın %58.27'si Erzurum iline aittir. Bütün vakalarımıza cerrahi tedavi uygulandı. 131'inde (%94.24) yassı epitel hücreli karsinom tespit edildi. Vakalarımız muntazam kontrole gelmediğinden rezidivler kesin olarak tespit edilemedi.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 451-460

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale