Alt Dudak Rekonstrüksiyonu

Kadıoğlu B.

Türkçe Özet Yoktur.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 472-473

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale