Temporomandibuler Eklem Sendromu

Borçbakan C., Akça Ş., Or S.

Türkçe Özet Yoktur.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 474-479

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale