Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1979 » Pralaitik Disfonide İntrakordal Teflon Enjeksiyonu
 

Pralaitik Disfonide İntrakordal Teflon Enjeksiyonu

Hoşal İ.N., Kaya S., Ayas K., Gürsel B., Ceryan K.

Kliniğimizde çeşitli sebeplerle husule gelmiş tek taraflı vokal kord paralizilerinde teflon-paste enjeksiyonu tatbik edilmiş 5 vaka takdim edilmiş ve bu husustaki literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 509-512

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale