Larenkste Amyloıd Tümör

Ağuşoğlu N., Müderrisoğlu K., Mehmet A.

Türkçe Özet Yoktur.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 552-554

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale