Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1979 » Fasial Sinir Paralizilerinde Dekom presyon uc uca Anastomoz Serbest Sinir Grefti ve Fasial Accessorius.......
 

Fasial Sinir Paralizilerinde Dekom presyon uc uca Anastomoz Serbest Sinir Grefti ve Fasial Accessorius.......

Hoşal İ.N., Kaya S., Turan E.

Çalışmamızda periferik n. fasialis paralizi olan 117 hastada post operatif 6-14 ay sonra fasial fonksiyonlarda düzelme oranı klinik ve elektromyografik olarak incelenmiştir. Paraliziyi düzeltmek için n. fasialise dekompresyon ameliyatı, serbest sinir grefti konulması, uc uca anastomoz ve lateral anastomoz yapılmıştır.Her ameliyat grubunda istifade oranları, dekopresyon ameliyatı, uc uca anastomoz, sinir grefti konulanlar ve lateral anastomoz yapılanlar şeklindedir. Uc uca ekleme ve serbest greft tatbik ettiğimiz hastalardan elde edilen klinik ve EMG bulguları hemen hemen aynı düzeyde tesbit edilmiştir. Çalışmamızda klinik olarak tam düzelme görülen vakalarda EMG rejenerasyon bulgularının normal değerlere erişmediği ve bütün gruplarda, üst branşın rejenerasyonunu alt branşa oranla daha geç tamamladığı tespit edilmiştir. N. Fasialis paralizilerinde uygulanan cerrahi tedavide tatminkar düzelme, dekompresyonda %94.56, uc uca anastomozda %92.15, serbest sinir greftinde %84.55, lateral anastomozda %72.15'dir. Elde ettiğimiz değerler literatürdeki değerleri desteklemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1979,s.174-186

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale