Türk Dilinin Formantik Özellikleri

Palandöken M.

Bu araştırmada, 30 normal kişide Türk Dili'nin Formantik özelliklerine ait sonografik çalışmalar yapılarak sonuçları bio-istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda artikülasyon bozukluğu olmayan, işitmesi normal yaşları 19-50 arasında 30 kişinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Kliniği Odioloji Laboratuvarının sessiz ortamında Türkçe Kokleer ve Integrasyon Listelerinin tümü teybe okunarak ses kaydı yapılmıştır. Bu kayıtlar, sonografik olarak incelenip Türk dilindeki her ünlünün F1 ve F2'lerinin ortalama frekanslarının istatistiksel hesapları ve güvenlik açıklıkları saptanmıştır. Böylece Türk Dili ses üçgeni formantik plajları, ünsüzlerin formantik bölgeleri ve ünlü-ünsüz arası fonetik geçişlerin grafikleri çizilmiştir.

The Formantic Characteristics of Turksih Language (A sonographic Study done on 30 normal cases)

Palandöken M.

In this study, the sonographic investigations of the fornatic characteristics of Turkish Language are done on 30 normal cases and the results are evaluated bio-statistically, during this study, we chosed such cases with no articulation errors, hearing in normal levels and ages beween 19-50. Their speeches are recorded on a type-recorder at the Audiology larotory of the ear, nose and thoat Clinic of the Medical Faculty of Ege University by using Turkish Cochleer and Integration Lists. These records are investigated sonographically and we found out the frequency ratio of the F1 and F2 of the Turkish wovels and we also found the securlty indecency for them. So; the Vocalic Triangle of Turkish Language, the formantic area, the formantic area of the consonants and the phonetical transfers betwen the wovels and the consonants are found and their graphics are drawn.

Türk Otorinolarengoloji XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 11-19

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale