Sivas Yöresinde Kulak Myiasis’leri

Almaç A., Ünlü H., Müderris S.

Kulak myiasisleri Sivas yöresindeki kırsal alanda sık görülmektedir. kulak myiasis’lerinin sosyo-ekonomik koşulların kötülüğü ile orantılı olarak artacağı düşüncesindeyiz. bu raporda Myiasis’leri konusunda genel bilgi ve 1977-1979 senelerinde kliniğe akut kulak tablosu ile başvuran ve Myiasis tanısı konan olguları sunuyoruz.

The ear myiasis in Sivas

Almaç A., Ünlü H., Müderris S.

Ear myiasis cases are seen frequently in remote areos of Sivas. We consider that ear myiasis related with socio-economic levels. General knowledge regarding myiasis and evaluatino of cases wihch had diagnosed as myiasis in our clinic between 1977-1978 are reported in this paper.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 48-52

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale