Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1982 » K.B.B. Kanserlerinde Serum Lizozim Ölçümünün Yeri ve Değeri
 

K.B.B. Kanserlerinde Serum Lizozim Ölçümünün Yeri ve Değeri

Sözen N., Sözen E.Z., Devranoğlu İ.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. kliniğinde yatırılarak tedavi edilen 17 K.B.B. kanseri vakasında serum lizozimi araştırılmıştır. 10 sağlıklı erişkin kontrol grubu olarak alınmıştır. K.B.B. kanserlerinde serum lizozimi 14.97 ± 4.1 mgr/ml bulunmuştur. Normal grubu oluşturan 10 sağlıklı erişkinde serum lizozim değeri 11.7 ± 2.46 mgr/ml bulunmuştur. (P<0.05) K.B.B. kanserlerinde serum lizoziminde orta derecede anlamlı bir artış saptanarak teşhil değeri tartışılmıştır.

The Value Of Serum Lysosyme In Ear Nose and Throat Cancers

Sözen N., Sözen E.Z., Devranoğlu İ.

In our clinic serum lysosyme levels were measured in 17 otolaryngologic cancer patients. 10 healty persons were accepted as the control group. Mean serum lysosyme level is found to be 14.97 4.1 g/ml in ENT cancers. In 10 healthy adults constituting the normals serum lysosyme levels are found to be 11.7 2.46 g/ml (P 0.05). Being increased significantly, the value of serum lysosyme determinations in ENT cansers in discussed.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 95-100

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale