Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1982 » Çene Osteomiyelitisleri Üzerine Klinik Araştırma
 

Çene Osteomiyelitisleri Üzerine Klinik Araştırma

Borçbakan C., Güven O.

Kliniğimize çene osteomiyeliti şikayeti ile başvuran 30 hasta, klinik ve istatistik yönden incelendi. 12 (%40) hasta erkek, 18 (% 60) hasta kadındı. 30 vak’ada çene osteomiyelitlerini sebebi şöyle idi; 21 (% 70) odontojen enfeksiyonlar, 6 (% 20) komşu enfeksiyonlar, ve 3 (%10) travmadır. Çene osteomiyelitislerinin altı çenede üst çeneden daha çok olduğu gözlendi, özellikle korpus mandibula en sık görülen bölgeydi.

A Clinical Study On Jaw Osteomyelitis

Borçbakan C., Güven O.

30 patients reffering to our clinic with the complaint of jaw osteomyelitis were observed clinically and statistically. There were 12 (40 %) male patients and 18 (60 %) female patients. Of 30-cases the couses of jaw osteomyelitis were as follows; Odontogen infections 21 (70 %), adjecent tissue infections 6 (20 %), trauma 3 (10 %). The localisation of the jaw osteomyelits were more frequent in mandible than maxilla and particularly corpus mandible was the most common area. Jaw osteomyelitis were treated by surgical method and by antibiotic therapy.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 576-582

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale