Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1982 » Dudak Damak Yarıklarında Klinik-Genetik Araştırma
 

Dudak Damak Yarıklarında Klinik-Genetik Araştırma

Cingi E., Muhtar H., Demirel M., Omay C.

Bu araştırma Aralık 1977 ile Haziran 1979 tarihleri arasında Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Hastalıkları Kliniğine müracaat eden dudak yarığı, dudak damak yarığı veya izole damak yarığı bulunan 17 erkek (%65,38), 9 kız (%34,62) toplam 26 olguda yapılmıştır. Olguların 22’sinde (%84,61) izole dudak yarığı, 3’ünde dudak ve damak yarığı (%11,53), 1’inde ise (%3,84) izole damak yarığı saptandı. Olgularımızın 7’sinin herediter kökenli (%26,11), 19’unun non-herediter kökenli (%73,60) olduğunu saptadık. Herediter kökenli olanların tamamı otozomal resessif kalıtım özelliklerini taşımaktadır. Non-herediter kökenli olanlarda 2 olgu dışında dudak damak yarığına sebep olan etken bilinmemektedir. 2 olguda ise hastalık hamileliğin ilk aylarında annenin uzun süre aspirin ve antiepileptik ilaç kullanmasına bağlanmıştır.

A Clinical and genetically study on the cases with cleft lip and palate.

Cingi E., Muhtar H., Demirel M., Omay C.

This study has been carried on 17 male (% 65,38) and 9 female (%34,62) of 26 patients with cleft lip and palate. All of cases hospitalizeted in The Clinic of E.N.T. Diseases of Diyarbakır Medical Faculty, during the period between December 1972 and June 1979. We found that the isolated cleft ilp is 22 patients (%84,61), cleft lip and palate is 3 patients (%11,53) and isolaed cleft palate is 1 patient (%3,84). 7 of all cases were inheritance (%26,119 and 22 of all cases (%73,06) were non-inheritance. All the cases with inheritance were determined as autosomal recessive trait. In the non-inheritance cases, the main reasen is unknown except 2 cases. In the two cases, aspirine and the antiepileptic drugs during pregnancy of the first trimester were used.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 594-598

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale