Kronik Maksiller Sinüzitte Sinoskopi

Özşahinoğlu C., Akçalı Ç., Çetik F., Gürses C.

Kronik maksiller sinüzit şüphe edilen 32 olguda radyolojik bulgular ve sinoskopik bulgular karşılaştırıldı. Radyolojik bulguların %31 oranında yanıltıcı olduğu, yanılgının özellikle tam kapalı görünen sinüslerde olduğu saptandı. Radyolojik bulgular kistik görünüm veren sinüslerde tanı koyarken yeterli olabilir. Ancak kapalı görünüm veren sinüslerde tanı koymada ve tedavinin planlanmasında sinoskopi son derece değerlidir.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 670-674

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale