Larenks Karsinosarkomları

Savaş İ., Çölhan İ., Külekçi M., Hacıhanefioğlu U.

4 karsino-sarkom olgusu klinik ve tedavi yönünden incelenmiştir. Karsinosarkom, pseudo-sarkom yahutta spindle cell carsinoma, iğ hücreli karsinom olarak isimlendirilen tümör, yassı epitel hücreli karsinomun değişik bir formudur. Klinik olarak genellikle daha selim seyirlidir. Larenks selim tümörleriden polipö görünümü nedeniyle ayrılması gerekir. Tedavi cerrahi olup, histolojik yapısına göre planlanması gerekir. İyi planlanmış cerrahi tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilir.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 919-926

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale