Çocuklarda Larinks Papillomu

Kaya S., Özdem C.

Juvenil larinks papillomu tanısı konulan 21 hasta klinik olarak incelenmiştir. Bu hastalardda tedavi için uygulanan çeşitli yöntemler arasında direkt laringoskopi altında papillom kitlesinin çıkarılması ve yerel podofilin solüsyonunun sürülmesinin tedavide daha etkin olduğu saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 927-934

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale