Larenks Kondromu

Şenocak F., Oran Y., Devranoğlu İ.

Yerli literatürde rastlayamadığımız nedeniyle bir larenks kondromu olgusu takdim edilmektedir. Frozeen Section sonucu kondrom veya kondrosarom olduğu kanıtlanamamış vak’ada ameliyat sonucu çıkarılan büyük kitle iki ayrı patoloji disiplinlerince kondrom olarak kabul edilmiştir. bu vesileyle larenks kondromlarına ait literatür bulguları bildirilmiştir.

Larengeal Chondroma

Şenocak F., Oran Y., Devranoğlu İ.

A case of laryngeal chondroma which has not appeared in the home literature is presented. The frozen section could not differantiate between Chondroma and Chondrosarcoma. Postoperative Histopatologic studies by two different patology enstitues however have agreed on Chondroma.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 938-943

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale