Simultan Primer Malign Tümör

Arat M., Onat S., Hızalan İ., Ömür M.

Aynı sistemde olmalarına rağmen larenks e farenkste değişik doku orijinli çok nadir bir vak’a takdim edilmiş ve konu ile ilgili olarak primer malign tümör konusu incelenmiş ve immünolojik yönü tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 944-953

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale