Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1982 » Baş ve Boyun Kanserlerinde T Lenfosit Tayini İle İmmün Sistemin Araştırılması
 

Baş ve Boyun Kanserlerinde T Lenfosit Tayini İle İmmün Sistemin Araştırılması

Hoşal İ.N., Gürsel B., Sözeri B., Yeğin O.

Çalışmamızda, baş ve boyun bölgesini tutan kanserli hastaların immün sistemlerinin durum urozet testi yapılarak incelenmiş ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Hastalarımızın hepsinde tedavi öncesi devrede immün sistemlerini deprese olduğu görülmüştür. Tedavi yöntemi olarak seçilen radikal cerrahiden sonraki 30.günde test tekrarlanmış ve tedaviden sonra immün sistemlerinin düzelmeğe başladığı, ancak normale dönmediği görülmüş ve bulgular literatür ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 963-971

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale