Larenk Lökoplakileri (Yeniden Bakış)

Akan D., Kaleli Ç., Devranoğlu İ., Sarıkahya İ.

Kliniğimize larenks lökoplakisi tanısıyla başvuran kontroller sonucunda kansere dönüşme gördüğümüz olgular nedeniyle, bu lezyonun erken tedavsi konusundaki görüşler tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 999-1001

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale