Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1982 » Çocukluk Çağı Baş-Boyun Bölgesi Tümörleri
 

Çocukluk Çağı Baş-Boyun Bölgesi Tümörleri

Borçbakan C., Gerçeker M.

Kliniğimizde 1969-1978 yılları arasındaki 10 yıllık süre içinde, 78'i benign ve 42'si malign tipte olmak üzere, baş-boyun bölgesinde tümöral hastalığı olan 120 çocuk yatarak tedavi görmüştür. Vak'alar, yaş, cins, tümör tipi, histopatoloji, lokalizasyon, metastaz, uygulanan tedavi yöntemleri ve klinikten ayrılış durumları gibi özellikeri açasından incelenmiştir. Çalışmamızda, benign epitelyal tümörler içinde jüvenil larenks papillomu, mezodermal tümörler içinde ise jüvenil nazofarenks anjiofibromu ilk sırayı almışlardır. Malign epitelyal tümörlerde Yassı Hücreli ca., sarkomatöz tümörlerde ise malign lenfomalar ön planda görülmüştür. Diğer malign lezyonlar ise daha az tespit edilmiştir. Metastaz oranı karsinom ve sarkomlarda eşit olarak bulunmuştur. Hastalarımızın çoğu cerrahi tedavi ile iyileştirilmiş, bazı vak'alarra radyoterapi, az bir vak'aya kemoterapi uygulanmıştır. Tedavisiz kalan 3 vak'a yanısıra, 4 hastamızda tedavi sırasında kaybedilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1002-1014

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale