Baş-Boyun Rabdomyosarkomları

Yağız C., Karasalihoğlu A.

Bir nazofarenks botryoid sarkomu ve bir orbita rabdomyosarkomu vak’ası nedeniyle, baş-boyun rabdomyosarkomları hakkında kısa bir literatür hatırlatması yapılmış, anatomo-patolojik, klinik ve terapötik özelliklerine değinilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1015-1023

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale