Baş-Boyun Rabdomyosarkomları

Yağız C., Karasalihoğlu A.

Bir nazofarenks botryoid sarkomu ve bir orbita rabdomyosarkomu vak’ası nedeniyle, baş-boyun rabdomyosarkomları hakkında kısa bir literatür hatırlatması yapılmış, anatomo-patolojik, klinik ve terapötik özelliklerine değinilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1015-1023

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale