Boyunda Toksoplasma Lenfadenitisi

Tanyeri Y., Güney E., Bozkurt M., Arıkan Ü.

Toksoplasmosis, erişkin toplumun büyük bir bölümünde geçirilen parazitik bir enfeksiyondur. Akut enfeksiyonların en sık belirti ve bulgusu lenfadenopatidir. Bu yayında lenfadenopati ile seyreden ve histolojik ve serolojik yöntemlerle tanımlanan iki yeni olgu sunulmakta; hastalığın etyolojisis, klinik, mikroskobik ve serolojik bulgularıyla, tedavisi gözden geçirilerek, lenfadenopati ile seyreden olguların ayırıcı tanısında akkiz toksoplasmosisin önemine değinilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XVI.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 385-391

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale