Aberan Jugular Bulbus

Karatay S., Karatay C.

Jugular Bulbusun orta kulak tabanı yokluğuna bağlı olarak, bu boşluğa doğru ve çıplak bir vaziyette yükselmesi ile ilgili anomalilerden, ekli literatür lisetesinde de görüldüğü üzere: klasik topografik anatomi ve kulak, burun, boğaz kitaplarında yeterince bahis edildiği gibi bu hususta mecmualarda ada değişik cerrahların müşahadelerini içeren yayınlar da mevcuttur. Burada kolesteatomlu bir orta kulak vakasına yaptığımız ameliyat sırasında: orta kulakta kolesteatomun altına gizlenerek oval pencere hizasına kadar yükselmiş aberran bir bulbusa ait müşahade ve yapılan müdahalenin detayı anlatılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XVI.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 501-504

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale