Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1962 » Birdenbire Olan Sağırlıklarda Klinik, Etyolojik Araştırmalar ve Tedavi
 

Birdenbire Olan Sağırlıklarda Klinik, Etyolojik Araştırmalar ve Tedavi

Berkmen S.

18 âni sağırlık vakasında etyolojik ve klinik araştırmalar yapıldı. Vakalardan 2’si bilateral, 16’sı ünilateraldi. Çoğunluğu genç kâhiller teşkil etmekteydi. 7’si kadın ve 11’i erkekti. Muhtemel etyolojik faktörler başlıca iki grupda toplandı: Vasküler aksidan ve virutik enfeksiyonlar. Klinik belirtiler, odyolojik ve vestibüler belirtiler üzerinde duruldu. Tedavide vazodilatatörler (nikotinik asid, ronicol) ve B1 B2 vitaminleri kullanıldı. Alınan netice tatmin edici olmaktan uzaktır. Bu konuda yayın az olmakla beraber mümkün olduğu kadar fazla litteratürden faydalanıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 1(1)/25-35

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale