1963

1. İletim Sağırlıklarında Ameliyat Bulguları
2. Bir İncus Lüküsasyonu Vak’asında Polietilen Tüp Protezi
A Case of Polyethilen Tube Replacement as Columella for an Incus Luxation
3. Sinus Frontalis Kolesteatomu
4. Paranasal Sinüs Yabancı Cisimleri (Orbitadan Sinüs Maxillarise Girerek
5. Burun Malformasyonlarının Cerrahi Tedavileri Hakkında
6. Submandibuler Tükrük Taşı
7. Primer Kolesteatom Vakası
8. Bir Glomus Caroticum Vakası Dolayısıyla
9. Neuroepithelioma Olfactif
10. Bir Vaka Dalayısıyla "Hajek" Perforasyonu Hakkında
11. Sonda İle Beslenme
12. Genel Anestezi Altında Tonsil Adenoid Ameliyatı ve Buna Ait Bir Modifikasyon
13. Larenks Kanserlerinde Tedavi İndikasyonları, Tedavi Neticeleri ve Prognostiğe Tesir Eden Faktörler
14. Essansiyel Trigeminus Nevralgisi
Trigeminal Major Neuralgia
15. Bir Glomus Jugulare Vakası Münasebetiyle
16. Rhinolalia Clausa ve Rhinolalia Aperta (Kapalı ve Açık Hımhımlık)
17. Küçük Çocuklarda Bronş Yabancı Cisimleri (2 Yaşındaki bir çocukta yabancı cisim aspirasyonu münasebetiyle)
18. Larenks Kanserlerinde Tedavi İndikasyonları; Tedavi Neticeleri ve Prognostiğe Tesir Eden Faktörler
19. Prosper Meniere ve Menieroloji
20. Dr. Berkemal Yalınkılıç (1924 - 1963)

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale