Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1963 » Burun Malformasyonlarının Cerrahi Tedavileri Hakkında
 

Burun Malformasyonlarının Cerrahi Tedavileri Hakkında

Karatay S., Konuk E.S.

Mevzuu kısaca ihtiva eden bu yazımızda, gerek burun malformasyonlarını tipi, gerekse bunlara yapılan müdahalelerin kısa izahı yapılmakta ve burunun şekil bozukluklarındaki cerrahi tedavinin önemi ile psikolojik kıymeti, gözle görülebilir bir şekilde arzedimektedir. Hastaya yardım bakımından K.B.B. Kliniklerinin rinoplastiyi önemle benimsemeleri gerektiğine inanıyoruz. Plâstik cerrahi kliniklerine nazaran şubemizin bu konudaki imkân ve avantajları aşikârdır. K.B.B. ihtisası yapın hekimlerden rinoplastiye istidat ve merak taşıyanların bu mevzua daha ehemmiyetle el koymalarını temenni ederiz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 1(2)/36-44

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale