Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1963 » Essansiyel Trigeminus Nevralgisi
 

Essansiyel Trigeminus Nevralgisi

Aközsoy F.

Trigeminusun essansiyel nevralgisinin mütalasına girişmeden evvel bu sinirin anatomifiziyolojik kısa bir etüdünü yaparak bu etütten çıkarılan semiolojik ve terapötik sonuçları inceleteceğiz. Bunların başlıcaları şunlardır: 1- Subtotal retrogaglioner nörotomilerde oftalmiğin intakt kalması 2- Prefrontal lobotomi, 3- Traktotomi ile de yine trigeminus nevralgisi tedavisinin kabil olabilmesi ve bu taktusda önde seyreden oftalmik aksonlarının intakt kalması bundan başka bu operasyonlarla ağrı duyularının giderilmesine rağmen yüzdeki taktil duyularının muhafaza edilebilmesi 4- Hiçbir şey yokken husule gelen nöroparolitik keratitlerin oftalmik traktusundaki bir afetten ileri gelebileceği 5- Pontoserebeblöz urların trigeminus nevralgisini taklit edebileceği bu takdirde diğer sendromların da dikkat nazarına alınmasının gerekeceği Essansiyel nevralgilerin teşhisinde sekonder nevralgilerin ve bu arada diş sistemle ilgili bütün sebeplerin de ekart edilmesi şarttır.

Trigeminal Major Neuralgia

Aközsoy F.

The cosequences obtained of this study can be summarized as follows: 1- To laave intact the fibres of the fiirst division in the subtotal section of the sensory root of the fifth nerve. 2- Surgical treatment of the major trigeminal neuralgia via prefrontal lobatomy. 3- Surgical treatment of the same neuralgia by mudullary tractotomy in protecting also the fibres of, ophtalmic nerve. Thus the pain of the face is abolished kwith a very little loss of touh sensation. 4- The tumors of cerebellopontine recess can simulate the symptoms of major trigeminal neuralgia and in the similar cases the other syndroms also must be taken into constideration. 5- A kerattititis neuropalaryticus can be formed from any lesion on the ophtalmic tract if ther is no other apparent resons. İn addition to these points in order to put a correct diagnose in the major neuralgia all other causes of symptomatic neuralgia must absolutely be discarded including dental system.

Türk Otolarengoloji Arşivi 1(3)/48-62

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale