Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1963 » Rhinolalia Clausa ve Rhinolalia Aperta (Kapalı ve Açık Hımhımlık)
 

Rhinolalia Clausa ve Rhinolalia Aperta (Kapalı ve Açık Hımhımlık)

Aközsoy F.

Çeşitli patolojik sebeplerle husule gelen kapalı ve açık hımhımlıklardan (Rhinolalia clausa ve aperta)lardan biz yalnız damak yarıklarıyla açık rhinolaliaları ele alacağız. Bunlardan umumiyetle irsi olduğu fakat bu arada bazı patolojik sebeplerin de bu yarıkların etologisinde rol oynadığı malumdur. Bu yarıkların esas tedavileri operativ olup bu hususta çeşitli metotlar tavsiye edilmiştir. Bununla beraber herhangi bir sebepten dolayı kapatılmayan damak yarıklarını protetik olarak optüratör cihazlarıyla da kapatmak mümkündür. Bunların en basiti Suersen opturatörüdür ki phonation esnasında arka uzantısı vasıtasıyla sadece Passavant tümseği ile kapanır. Bundan başka arkası lastikten yapılmış Kingsley opturatörü ile arkası menteşeli Pickerill opturatörleri vardır. Bunların hepsi ameliyat yapılamayan vakalarda oldukça elverişli muvaffakiyetler temin ederler. Şayet ameliyat neticesinde yumuşak damak kısa kalmışsa bunu da arkasında ayrı bir parça Vof-Schiltsky opturatörü ile kapamak mümkündür. Fakat gerek operasyon gerek opturatörlerle yapılan bütün bu tedavilerden sonra phonation bozuklukğunu düzeltmek için ayrıca fonetik edükasion derslerine de ihtiyaç vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 1(4)/8-19

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale