Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1964 » Sağırlar Okulunda Bir Araştırma
 

Sağırlar Okulunda Bir Araştırma

Günhan Ö.

Bir cemiyat ve bir insan problemi olarak çeşitli yönleriyle sağır-dilsizlik incelenmiştir. Normal fertlerde olduğu gibi, sağır-dilsizlerde de, fertin yetişmesinde eğitimin rolü ve imkanları belirtilmiştir. Sağır-dilsizlerin modern eğitiminde, mümkün olan fertlerde "işitme eğitimi" ön planda olduğundan buna esas olan işitme dezidülerinin araştırılmasının önemi tebarüz ettirilerek, İzmir Sağırlar Okulunda, seçilmeden alınmış 127 öğrencide yapılan ediyometrik depistajın analizi yapılmış. 127 vakadan 27'sinde işitme cihazından istifade ederek, elektroakustik protezle işitme eğitimine tabi tutulabilecek seviyede, rezidü tespit edilmiştir. Sağır-dilsizliğin muhtelif yönlerinde vakalara ait istatistiki malumat verilmiş, literatürdeki neticelerle mukayesesi yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2(5)/13-24

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale