Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1964 » Sağırlar Okulunda Bir Araştırma
 

Sağırlar Okulunda Bir Araştırma

Günhan Ö.

Bir cemiyat ve bir insan problemi olarak çeşitli yönleriyle sağır-dilsizlik incelenmiştir. Normal fertlerde olduğu gibi, sağır-dilsizlerde de, fertin yetişmesinde eğitimin rolü ve imkanları belirtilmiştir. Sağır-dilsizlerin modern eğitiminde, mümkün olan fertlerde "işitme eğitimi" ön planda olduğundan buna esas olan işitme dezidülerinin araştırılmasının önemi tebarüz ettirilerek, İzmir Sağırlar Okulunda, seçilmeden alınmış 127 öğrencide yapılan ediyometrik depistajın analizi yapılmış. 127 vakadan 27'sinde işitme cihazından istifade ederek, elektroakustik protezle işitme eğitimine tabi tutulabilecek seviyede, rezidü tespit edilmiştir. Sağır-dilsizliğin muhtelif yönlerinde vakalara ait istatistiki malumat verilmiş, literatürdeki neticelerle mukayesesi yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2(5)/13-24

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale