Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1964 » Ziya Nuri Paşa (1873 - 1936)
 

Ziya Nuri Paşa (1873 - 1936)

Altuğ H.

Türkiye KBB Hastalıkları tarihçesini tetkik edersek modern devrin en başarılı öncüsü olarak Profeör Ziya Nuribirgi'yi görürüz. 1900 yılında Avrupadaki tahsilinden Türkiye'ye dönen KBB hekimliğinin bu değerli uzvu hemen hemen ölümüne kadar (1936) hocalık etmiştir. Boronko-özofagoloji'yi memlekette okutmuş ve tatbik etmiş ve bugün hala faal bulunan birçok talebe yetiştirmiştir. Bu bakımdan biz de Bronko-ozafagoloji'nin 58 yıllık tarihi olduğu meydana çıkmaktadır. Cemiyeti-Tıbbıyei-Osmaniye'nin 15 Ağustos 1933 yılında yaptığı toplantıda takdim edilen iki orijinal vakası da bu münasebetle yazıya eklenmiştir. O zamanlar çoklukla yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılan bu bilgi dalında birçok akciğer ve bronş hastalıklarının tedavi ve teşhisi için de gereği gibi istifade edilmesini ta o zamanlar tavsiye eden hocanın ileri görüşü calibi dikkattir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2(5)/43-51

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale