Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1964 » Bir Taraflı Choanal İmperforation
 

Bir Taraflı Choanal İmperforation

Burad E., Keser R.

Bir taraflı konjenital choanal imperforation vakası ameliyatı dolayısıyla bu hastalığın literatürü, etyoloji ve patolojisi incelenmiştir. Ayrıca bir veya iki taraflı choanal imperforation vakalarında tatbik edilen metodlarla otörlerin muhtelif fikirleri üzerinde durulmuştur. Hastamızda operasyon endonasale yolla yapılmıştır.

Unilateral Choanal Imperforation

Burad E., Keser R.

In a case of congenital choanal imperforation, we have studied in the present report, the literature, etyology and pathology of this disease. Moreover, we have discussed the varuous opinuons of different authors on the surgical methods employed in cases of imperforation of one or both choanas. IN our patient, the intervention was made by intranasal route.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2(6)/18-22

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale