Carcinoma in Situ

Burad E., Esmer N.

Larynx kanserlerinin histopatolojik durumları incelenirken özellikle cancer non-invasif de denilen cancer in situ üzerinde durulmuştur. İki yıl içinde tetkiklerini yapıtğımız 240 larynx carcinoma vakasında 2 carcinoma in situya rastlanmış ve neticede bu tip larynx cancerlerinin Fransız yayınlarında belirtildiği gibi az olduğu sonucuna varılmıştır. Her iki vakada laryngo-fissure ile cordectomie ameliyatı ve radiotherapie tatbik edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 3(9-10)/34-36

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale