Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1965 » Otolaringolojide Concretion
 

Otolaringolojide Concretion

Şenocak F.

İki rinolit vakası münasebetiyle KBB şubesinde konkresyon fenomeninden bahsedilmiştir. Vakalardan bir tanesi, devasyon arkasında teessüs etmiş ve çok fetid koku ile müterafık idi. Diğeri her iki alt meada teşekkül etmiş, bu yüzden, gerek iki tane olması gerek simetrik bulunması bakımından neşre şayan bulunmuştur.

Two Rhınolıt Cases Summary

Şenocak F.

With the occasion of two rhinolit cases, author has mentionel concretion phenomena in otolaryngology field.The first one was in the left cavum nasi, behind a deflected septum. The other one occured in inferior meatus, both in left and rignt side, almost simetrical and for this reason has been thogt worth while to be published.

Türk Otolarengoloji Arşivi 3(9-10)/47-52

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale