Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1966 » Meniere Hastalığı Bulunmayan Şahısların Mambranöz Semisirküler Kanallarındaki Veziküller Hakkında
 

Meniere Hastalığı Bulunmayan Şahısların Mambranöz Semisirküler Kanallarındaki Veziküller Hakkında

Berkmen S.

Mambranöz semisirküler kanalların duvarları vezikül teşekkülü bakımından temporal kemiğin histolojik kesitlerinde 100 kişide (200 kulak) muayene edildi. Vak’alar gelişi güzel seçildi, 68 beyaz, 32 nigro, 59 erkek, 41 kadın. Bunların hiç birinde Meniere hastalığı semptomları yoktur. Vezikülasyonda dört derece tarif edildi, mikrofotoğraflarla gösterildi. 200 kulaktan yalnız birinde vezikül yoktu. 4 vak’a hariç diğerlerinde vezikülasyon simetrikti. Bu vak’alarda derece farkı ancak 1 idi. Mutad olarak kanalın orta bölümü iki nihayetten daha çok vezikül ihtiva eder. Derece 4 olarak vasıflandırılan 5 vak’a hariç diğer vak’alarda kemik kanala bitişik membranöz kanal duvarında vezikül bulunmuyordu. Vezikülasyonun değişik derecelerde oluşu yaş, seks, ölüm sebebiyle ilgili değildi, yalnız ırk farkı bariz tesir yapmaktaydı. Beyazlarda veziküller renkli ırka nazaran daha çok ve daha büyüktür. Meniere 1’i hastalardan ameliyat esnasında çıkarılan kanallarda görülen veziküllerle Menieresiz şahıslarda tesbit edilenler birbirinin, aynı mıdır? Sorusuna kat’î cevap verilemedi. Eldeki materyel histoşimik bakasının homojen görünüşü bu veziküllerin Meniere hastalarının kanallarındakinden sütrüktür bakımından farklı olmadıkları kanaatına kuvvet vermektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 4(11-12)/11-22

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale