Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1966 » Çocuklarda Lenf Bezleri Reaksiyonlarının Klinik Değerleri
 

Çocuklarda Lenf Bezleri Reaksiyonlarının Klinik Değerleri

Sayman N.

Çocukta müdafaa makanizmasında aktif bir rol oynayan lenf bezlerini, fonksiyon bakımından adenoid lenf sistemiyle bir ilgisi olmayan lenf bezlerinden ayırmak için, PARA - Adenoıd adı verilmiştir. Adenoid sistem sindirim, solunum, ve idrar yollarında mikropları lökalize etmek suretile kan yolu ile husule gelebilecek enfeksiyonlara karşı bir müdafaa vazifesi gören bir çok organlara sahiptir. Adenoid lemfatik sistem dört halkadan meydana gelmiştir: FARENGO - SERVİKAL, BRONKO-MEDİYASTİNAL, ENTESTİNO - MEZANTERİK, ve VEZİKO - İLEAL halkalarıdır.. Bu halkalar ayrıca daha birçok müdafaa birimler (üniteler)’i ihtiva ederler. Her müdafaa birimi bir sübepitelyal adenoid organ, lenf akımı kanalı ve birde para – adenoid bezden teşekkül eder. Kan yolu ile adenoid organlara varan bakteri veya virüsler oralarda müdafaa reaksiyonları yaparlar. Bir kısım iltihap eksüdası bademciklerin kriptlerinden sindirim, solunum veya idrar yollarına atılırken bir kısımda bir veya birkaç para adenoid bezlerde toplanarak oralarda sekonder müdafaa reaksiyonları meydana gelen antikor ve lamfositler, primer olarak mikro organizmaları taşıyıp kana dönerler. Bu suretle çocuğun yaşına göre enfeksiyon bir veya birkaç yahutta bütün lenf sisteminde lokalize edilir. Çocuklukta müdafaa reaksiyonu en şiddetli ve devamlı olarak FARENGO- SERVİKAL lenf halkasında görülür. Enfeksiyonu lokalize görevinden başka, adenoid lenfatik sistem had ve müzmin varüz ve bakteri enfeksiyonlarından sonra mukavemetin artmasında ve keza solunum yol enfeksiyonlarından sonra çocuk organizmasının desansibilize edilmesinde önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 4(11-12)/40-51

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale