Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1966 » Atrofik Rinitli Vak’alarımızda Burun Mukozası Sempatik Sinirleri Üzerinde Çalışma
 

Atrofik Rinitli Vak’alarımızda Burun Mukozası Sempatik Sinirleri Üzerinde Çalışma

Eğilmez S.

Bu çalışma 33 atrofik rinitlide, daha evvelki neşriyatlarımızdaki metodlar kullanılarak yapılmıştır. Anatomik lezyonlarına göre 3 grupta toplanan atrofik rinitlerin birinci grubunda, sempatik tonusunda düzelme olduğu görülmüştür. Bu devrede atrofik rinitlerin etyopatogenezinde sempatik hipertoninin rolü olduğu iddia edilmiştir. Anatomik bozuklukların ilerlediği ikinci ve üçüncü grub vak’alarımızda ise sahneye fonsiyonel bozukluktan ziyade anatomik damar bozukluklarının hâkim olduğu ve bu devrede sempatik blokajı yapan vak’aların tesirsiz kalacağı neticesine varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 5(13-14)/5-20

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale