1967

1. Vahdettin Özan’ın Ölümü Münasebetiyle
2. Hocam Vahdettin Özan
3. Kronik Orta Kulak İltihabı Etkenleri
4. Travmatik Ağır İşitmede Progesyon
5. Tonsil Tümörleri, Anatomo Patolojik Özellikleri
6. Aberrant ve Aksesuar Thyroidler (Lingual ve Süblingual İki Thyroid Vakası)
7. Organizmada Multiple Carcinoma
8. Ozotomal Ressif İnheritens
9. Endolenf - Perilenf ve Kortilenf
10. Çocuk Sağırlıklarının Tashihinde Özel Problemler
11. Konuşma Odiometrisinin Manası. 1. Kısım: Teorik Yönden
12. Vallekulada Reparatif Granülom
13. Larynx Fibrosarcom’u
14. Primer Olarak Cerrahi Yaraları Kapanmayan Larenjektomili Hastalardan Serum Protein ve C Vitamını Üzerinde Preliminer....
15. Boyun Adenit Tüberkülozu
16. Oto - Rino - Larengoloji Allerji Problemi
17. Pratik Yönden Konuşma Odiometrisi
18. Bir Vestibüler Nöronit Vak’ası Münasebetile Baş Dönmelerine Umumi Bir Bakış
19. Endüstride Gürültü Travmaları
20. Larenks Kanserlerinin Klinik Devrelere Göre Klasifikasyonu ve T. N. M. Sistemi
21. Multipl Odaktan Menşe Almış Bir Larenks Kanseri Vak’ası Hakkında
22. Bronşta Çift Yabancı Cisim (Bir Vaka Dolayısıyla)
23. Topik Anestezide Kalp Durması
24. Kulak, Burun, Boğaz Tümörlerinde Smear ve Biopsi Neticeleri....
25. Silendromalar

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale