Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1967 » Primer Olarak Cerrahi Yaraları Kapanmayan Larenjektomili Hastalardan Serum Protein ve C Vitamını Üzerinde Preliminer....
 

Primer Olarak Cerrahi Yaraları Kapanmayan Larenjektomili Hastalardan Serum Protein ve C Vitamını Üzerinde Preliminer....

Eğilmez S.

Bu yazıda kliniğimizde larenjektomi total yapılmış 85 hastanın kanındaki C vitamini ve protein değerleri incelenmiştir. Vak’aların 62’sinde ameliyattan on gün sonra fistül husûle gelmiştir. 62 fistüllü ve 23 fistülsüz vak’ada kandan elde edilen bulgular karşılaştırılmış ve fistül husûlünde protein ve C vitamininin rolü araştırılmıştır. C vitamini her iki grupta da normal sınırlar içinde bulunmuş, ortalama serum total proteini fistülsüz grupta % 6,67 gr. fistüllü grupta ise % 6,29 gr. olarak tesbit edilmiştir. Ortalama serum albumin değeri fistülsüz 23 vak’ada % 3,05 gr, fistüllü 62 vak’ada % 2,01 gr. olarak bulunmuş ve aradaki 1,04 gr. lık farkın bioistatistik bakımından ileri derecede manalı olduğu tesbit edilmiştir. Kliniğimizde gavajla beslenen bu hastaların diyetleri de incelenmiş ve gerek protein, gerek kalori bakımından yeter gıda alamadıkları kanaatine varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 6(16)/30-38

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale