Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1967 » Multipl Odaktan Menşe Almış Bir Larenks Kanseri Vak’ası Hakkında
 

Multipl Odaktan Menşe Almış Bir Larenks Kanseri Vak’ası Hakkında

Eğilmez S., Tahsinoğlu M.

Bu yazıda kliniğimizde larenks kanserinden ameliyat olan bir vak’anın larenks piyesinde bir odakta “İn situ” karsinom olmak üzere multipl kanser fokuşları tesbit edilerek takdim edilmiş ve bu hususta literatür incelenmesi yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 6(17)/46-50

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale