Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1967 » Multipl Odaktan Menşe Almış Bir Larenks Kanseri Vak’ası Hakkında
 

Multipl Odaktan Menşe Almış Bir Larenks Kanseri Vak’ası Hakkında

Eğilmez S., Tahsinoğlu M.

Bu yazıda kliniğimizde larenks kanserinden ameliyat olan bir vak’anın larenks piyesinde bir odakta “İn situ” karsinom olmak üzere multipl kanser fokuşları tesbit edilerek takdim edilmiş ve bu hususta literatür incelenmesi yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 6(17)/46-50

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale