Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1967 » Kulak, Burun, Boğaz Tümörlerinde Smear ve Biopsi Neticeleri....
 

Kulak, Burun, Boğaz Tümörlerinde Smear ve Biopsi Neticeleri....

Şenocak F.

Eksfoliatif sitolojinin gelişim safhaları gözden geçirilerek ilk defa serviks kanserlerinde erken teşhis vasıtası olarak kullanıldığından bahis edilmiştir. Alınan muvaffakiyetli sonuçlar üzerine hassaten Amerikada ağız kanserlerinde de erken teşhis vasıtası olarak kullanıldığı, bu husustaki müsbet sonuçların yanı sıra menfi görüşlerde bildirilmiştir. Kliniğimizde tespit edilen 25 vak’ada aynı zamanda yapılan biopsi ile beraber sitolojik muayenelerinde neticesi belirtilerek bu metodun bilâhare yapılacak kitle kontrollarında sahih neticeler vereceğine olan inancımız belirtilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 6(17)/63-72

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale