Silendromalar

Altuğ H., Şenocak F.

Silendromalar hakkında dünya literatürü gözden geçirilmiş ve bu meyanda Türkiyede toplayabildiğimiz vak’alar ile kliniğimizde tespit ettiğimiz iki nispeten nadir lokalizasyonlu vak’a derc edilmiştir. Eneroth ve Quattelbaum’un takdim ettikleri seriler gözden geçirilerek memleketimizdekiler ile mukayeseleri yapılmıştır. Primer tümörün ve metastazlarının çok yavaş teesüs ettikleri göz önüne alınarak, müdahalenin çok radikal yapılması ve şifa telâkki edilmesi için çok uzun bir takip devrine ihtiyaç olduğu hususiyeti tebarüz ettirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 6(17)/73-85

Ara İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV ortak bilimsel toplantısı
Kozyatağı Hilton Otel
6
2017
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale