Silendromalar

Altuğ H., Şenocak F.

Silendromalar hakkında dünya literatürü gözden geçirilmiş ve bu meyanda Türkiyede toplayabildiğimiz vak’alar ile kliniğimizde tespit ettiğimiz iki nispeten nadir lokalizasyonlu vak’a derc edilmiştir. Eneroth ve Quattelbaum’un takdim ettikleri seriler gözden geçirilerek memleketimizdekiler ile mukayeseleri yapılmıştır. Primer tümörün ve metastazlarının çok yavaş teesüs ettikleri göz önüne alınarak, müdahalenin çok radikal yapılması ve şifa telâkki edilmesi için çok uzun bir takip devrine ihtiyaç olduğu hususiyeti tebarüz ettirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 6(17)/73-85

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale