Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1968 » Ekstrakranyal Damar Patolojisine Bağlı Vertebro-Baziller Yetersizlik Sendromları
 

Ekstrakranyal Damar Patolojisine Bağlı Vertebro-Baziller Yetersizlik Sendromları

Aktin E., Gürsoy G.

Bu yazıda vertebro-baziler yetersizlik sendromlarında ekstrakranyal damar patolojisinin rolü tartışılmış, belirtilerin çok çeşitli oluşu, özellikle odyolojik ve vestibür belirtilerin, bu tip sendromlarda çok sık rastlanması dikkate alınarak konunun diğer tıbbi ve cerrahi disiplinlerle, bu arada kulak- boğaz-burun hastalıklarıyla ilgisi üzerinde durulmuştur. Yazıda vertebro-baziler sisteme ait iskemik nöbet geçiren 12 vak'anın klinik, nörolojik, odiovestibüler ve anjiyografi bulguları verilmiş ve gruptan iki vak'anın müşahadesi ve anjiyografik tetkikleri örnek olarak sunulmuştur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 7(19)/77-93

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale