1969

1. Nazo-Sinüsiyen Fungus İnfeksiyonları
2. Üç Boyun Yaralanması Vak’ası Dolayısıyla.....
3. Bir Vak’a Dolayısıyla Frontal Osteomlar....
4. Dekompresyon ile Şifa Bulmuş Post Operatif Fasial Paralizi
5. İnter Maksiller Komissür Kanseri
6. Bademciklerin Enfeksiyonu ve Romatizma
7. Burun İçi Malign Melanomu
A Malignant Melanoma of the Nasal Cavity
8. Değişik Yönleri ile Elektronistagmografi
9. Dış Kulak Yolu Osteomatozu
10. İnoferabl Servikal Ganglion Metastazlarında Radioterapi, Methotrexate Kombinasyonunun Kıymetı...
11. Psişik Hastalarda Ses Değişiklikleri II. Sesin Akustik Ölçüleri
12. İşitme Yardımcılarının (Protezlerin) Sağırlıklar İçindeki Yeri
13. Tarih Boyunca Sağır ve Dilsizlerin Eğitimi
14. Bir Beyin Nokardiyozu Vak’ası
15. Contribution a L’etude Physio’-Morphogenetiqe de L’appareil Auditif
16. Dil Kanserlerinde Tedavi
17. Su Altı Çalışmalarında K.B.B. Arızaları
18. Otoskleroz Cerrahisi ve Julius Lempert
19. Servikal Adenopati’de Klinik Ayırtıcı Teşhis Araştırmaları
Differential Diagnosis İnvagination in Cervical Adenopathy
20. Larenjektomizelerde Fonasyon Esnasında Teneffüs Ritminin Tetkiki
Kymatographyc Changes in Thoracic and Abdominal Movement in Laryngectomized Patient
21. Endüstride Gürültü Problemi
Industrial Deafness
22. Servikal Özofagus Karsinomunda Faringo-Laringo-Özofajektomi ile Aynı Seansta Tamir
23. Tek Seans Larenjektomi - Boyun Disseksiyonunda (Z) Enzisyonu
24. Vestibüler Merkezlerin Dengesizliğini Gösteren Elektro-Nistagmografik Bir Belirti

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale